بازگشت "تجلی" به روند مثبت

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری به نزول خود در سه ماهه تابستان پایان داد و عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت. "تجلی" از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه سال جاری (سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) توانست جمع درآمد‌های عملیاتی خود را به ۳۹۷ میلیارد تومان برساند.

درآمد ۹ماهه تجلی توسعه معادن و فلزات نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۵۵۰ درصدی همراه بوده است. این شرکت در ۳ماهه اول سال ۱۹۹، در ۳ماهه دوم سال به منفی ۲۶ و در پاییز بیش از ۲۲۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از بخش‌های «سود سهام، سود تضمین شده، سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها و سایر درآمد‌های عملیاتی» درآمد کسب کرد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در این دوره ۹ماهه موفق شد از بخش سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها میزان قابل‌توجهی درآمدزایی داشته باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۸ هزار و ۷۷۲ درصدی داشته است. تجلی توسعه معادن و فلزات موفق به ثبت سود عملیاتی ۳۷۰ میلیاردتومانی شد. حاشیه سود عملیاتی در این دوره ۹۳ درصد است.

همچنین آخرین قیمت سهم "تجلی" در پایان تابستان ۱۱۹۶ ریال بود که تا پایان پاییز ۲۸ درصد بازدهی داشته است.

ارسال نظرات