افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی "ومهان"

گروه توسعه مالی مهر آیندگان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود را برابر با ۹ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان اطلاع‌رسانی کرد، "ومهان" میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری که در بهمن‌ماه از خود برجای گذاشت مربوط به شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و شرکت‌های غیر بورسی بود.

عمده‌ترین سرمایه‌گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان در بهمن‌ماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بود، بهای تمام‌شده پرتفوی بورسی "ومهان" بالغ‌بر ۷ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود و مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی برابر با ۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان بود.

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان در پرتفوی بورسی در مقایسه با ماه گذشته حدود ۳۲۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، ارزش بازار پرتفوی بورسی "ومهان" در یازدهمین ماه از سال جاری در شرکت‌های بازار سرمایه ۲۶ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۲۶ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۲۵۷ درصدی را به همراه داشت.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی "ومهان" مربوط به بخش «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» با یک هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان بود و پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به بخش «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» با یک هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان بود، در این دوره ماهانه بخش «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، مواد و محصولات دارویی و فلزات اساسی» با افزایش سرمایه‌گذاری همراه بودند.

بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «سنگ‌آهن گل‌گهر» با ۵ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان بود، همچنین «سرمایه‌گذاری غدیر» نیز با ۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را در این دوره در اختیار داشتند.

"ومهان” با سرمایه ثبت‌شده ۳ هزار میلیاردتومانی در عملکرد ۱۱ماهه در سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق شده یک هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد داشت و میزان درآمدی که در بهمن‌ماه از خود بر جای گذاشت برابر با ۶۹ هزار میلیون ریال شناسایی کرد و همچنین "ومهان" از واگذاری سهام به سود ۲۴۷ میلیاردتومانی رسید.

همان گونه که گفته شد بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "ومهان" در شرکت‌های غیر بورسی برابر با ۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان بود، بیشترین سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این دوره مربوط به «مهندسی و ساختمان صنایع نفت» با ۷۳۶ میلیارد تومان بود.

ارسال نظرات