لایحه بودجه 1402 (بخش دوم : درآمدها)

در بخش قبلی به کلیات لایحه بودجه 1402 پرداختیم.
 

درآمدها


*‌ارقام به هزار میلیارد تومان (همت)  درج شده است.

درآمدهای عمومی :
 
منابع حاصل از درآمدهای عمومی در لایحه بودجه 1402، 978 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به لایحه بودجه 1401، 47% افزایش داشته است.
درآمدهای مالیاتی سهم بزرگی از منابع درآمدهای عمومی را در اختیار دارد (بیش از 80% کل درآمد های عمومی) این سهم در لایحه بودجه سال آینده 57% رشد کرده است.
- مالیات به عنوان اصلی ترین فاکتور درآمدهای پایدار دولت با 57% رشد نسبت به لایحه بودجه 1401 به 826.3 هزار میلیارد تومان و سهم 41% از منابع عمومی دولت رسیده است.
- در خصوص مالیات، برآورد ما به این صورت است که حدود 150-100 همت آن قابلیت تحقق ندارد.
 

 
نکات مهم درخصوص درآمدهای مالیاتی


 
•رشد 122% مالیات اشخاص حقوقی
•رشد 86% مالیات مستقیم
•رشد 67% مالیات بر واردات
•مطابق با بودجه سال جاری مالیات ۲۵ درصدی بخش تولید به ۱۸ درصد کاهش‌یافته است به منظور حمایت از تولید


سهم درآمد مالیاتی از منابع عمومی دولت :مقايسه نرخ تورم با ميزان افزايش درآمدهاي مالياتي در قوانين بودجه ساليانه :در بخش بعدی(سوم) به واگذاری دارایی های سرمایه ای پرداختیم.

ارسال نظرات